Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 στις 18.00

Aυτοοργανωμένο μάθημα Ξυλουργικής

κάθε Κυριακή 18:00 - 20:00

Αυτοοργανωμένα Μαθήματα Ξυλουργικής

στην Κατάληψη Πραποπούλου