Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 στις 19.00

Εκδήλωση για τη σημασία των κινηματικών δομών...

3 μέρες γνωριμίας και αγώνα στην κατάληψη φιλολάου 99

17-18-23 Ιουνίου

Παρασκευή 23 Ιουνίου

19.00 Εκδήλωση για τη σημασία των κινηματικών δομών. Παρουσίαση. Συζήτηση για τη στήριξη και διεύρυνσή τους

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/69838/