Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στις 11.00

Τρίτη συζήτηση αυτομόρφωσης: Η δυνατότητα μιας αυτόνομης κοινωνίας

Ομάδα αυτομόρφωσης στα πλαίσια της δανειστικής βιβλιοθήκης της ΒΙΟ.ΜΕ.

http://biom-metal.blogspot.gr/

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Ιούνιος 18h