Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 στις 18.00

18ο Camping αγωνιστικών κινήσεων και μαθητικής αντίστασης

22-31 ΙΟΥΛΙΟΥ

18ο CAMPING ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

επικοινωνία : https://antigeitonies.blogspot.gr/2017/06/blo...

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Ιούνιος 19h