Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

18ο Camping αγωνιστικών κινήσεων και μαθητικής αντίστασης

22-31 ΙΟΥΛΙΟΥ

18ο CAMPING ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

επικοινωνία : https://antigeitonies.blogspot.gr/2017/06/blo...

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Ιούνιος 19h