Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 στις 20.30

Συζήτηση: Ο πόλεμος και οι κοινωνικές αντιστάσεις στο Μεξικό