Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στις 20.00

Εκδήλωση-συζήτηση: Μεταναστευτικό και εκπαίδευση

Μαθητές/μαθήτριες χωρίς σχολείο

Ανοίγουμε το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών μεταναστών και αναζητούμε σημεία αντίστασης απέναντι στις πολιτικές του αποκλεισμού

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Ιούνιος 01h