Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 στις 21.00

Cinefree προβολές στο Κόκκινο Πάρκο

Καλοκαιρινές προβολές για να ξαναζωντανέψουμε τις γειτονιές

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Ιούλιος 13h