Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 στις 17.00

Τακτική συνέλευση Αντιμιλιταριστικού Συντονισμού

Τακτική συνέλευση του Αντιμιλιταριστικού Συντονισμού

Δευτέρα 5μμ Πολυτεχνείο, Γκίνη