Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 στις 20.00

Προβολή της ταινίας "Gadjo Dilo" & after bar

Προβολές Αυγούστου [Κουκάκι]

Τα Σάββατα στις 20.00

ταινία + bar στο Κουκάκι !

Κοινότητα Στέγης και Αγώνα Μ45-Π21

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1576665/