τι; : πάρτυ θεματική : ψυχαγωγία, μουσική από :

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 στις 21.30

Πάρτυ: Χαιρέτα μας τον Αύγουστο βολ2

Προβολές και πάρτυ στο ελευθεριακό στέκι

πηγή : http://baruti.espivblogs.net/2017/08/09/%cf%8...