Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 στις 21.00

Προβολή ταινίας: Πού πάω, Θεέ μου

Οι ταινίες του Σεπτεμβρίου στην ταράτσα της Λέσχης

σεπτεμβριος

πηγή : https://ergatikilesxi.wordpress.com/2017/09/0...