Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 στις 15.00

Εcocommunity day/ μέρα οικοκοινότητας


Η κοινότητα καταλήψεων Ματρόζου 45 και Παναιτωλίου 21 προσκαλεί τους πάντες και ειδικά τους μικρούληδες να συμμετέχουν σε μια ανοιχτή εκδήλωση για την φύση και την οικολογία. Θα φυτέψουμε λουλούδια και δέντρα στην αυλή της κατάληψης μαθαίνοντας για την φύση και την οικολογία.Θα ψάξουμε για την κοινότητα του μαγικού δέντρου στο λόφο του Φιλοπάππου και στο τέλος θα έχουμε μουσική και συλλογική κουζίνα. Σάββατο 09/09 15:00 Παναιτωλίου 21 "Η ιστορία λέει οτι πριν από εκατομμύρια χρόνια κοινότητες ανθρώπων ζούσαν μέσα στη φύση σε μία βαθυά σύνδεση με τα στοιχεία της και τις μορφές ζωής της. Σήμερα υπάρχουν ακόμα μερικές από αυτές τις κοινότητες που προσπαθούν να διατηρήσουν μια ζωή μακρυά από την αστικοποίηση, την μητροπολιτική καταστροφή, τον τεχνολογικό αποπροσανατολισμό και την υπερπαραγωγή/κατανάλωση. Παρόλα αυτά οι περισσότερες από αυτές τις κοινότητες καταδιώκονται, κυνηγιούνται και βρίσκονται στο μικροσκόπιο του κράτους για την αντίστασή τους ενάντια στις τάσεις της μοντέρνας κοινωνίας. Για αυτό εξαναγκάστηκαν να αλλάξουν ή να εξαφανιστούν αλλά μερικοί/ες επέλεξαν να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να αυτό-οργανώνονται χωρίς σχέσεις με κράτη και εταιρίες που κρύβονται πίσω από τη μάσκα της πράσσινης ανάπτυξης, των ενεργειών και των κοινών αγαθών." Μια φήμη τις γειτονιάς λέει ότι μία από αυτές τις κοινότητες κρύβεται στο λόφο του Φιλοπάππου και μερικές φορές άτομά της εμφανίζονται… και ακούσαμε ότι προστατεύουν ένα μαγικό δέντρο. Ένα δέντρο που μεγαλώνει μόνο όταν η συμβίωση με όλες τις μορφές ζωής επιτυγχάνεται με σεβασμό και φροντίδα. Άν καταφέρουμε να αφουγκραστούμε τα στοιχεία της φύσης ίσως να έχουμε την τύχη να γνωρίσουμε την κοινότητα του μαγικού δέντρου. Άς τους ανακαλύψουμε!

The community of squats Matrozou 45 and Panaitoliou 21 invites everyone and especialy the little ones to participate in an open event about nature and ecology. We will do gardening and plantation while we learn about nature and ecology. We will search for the community of the magic tree in Filopappou hill and at the end we will have music and collective kitchen. Saturday 09/09 15:00 Panaitoliou 21 "History is saying that millions of years before communities of people where living within the nature in deep connection with all the elements and forms of life. Nowadays some of these communities still exist and try to preserve living in this way apart from urbanity, metropolis destruction, technology's distraction and overproduction/consumption. However, most of these communities for years and years they have been persecuted, hunted and been in the microscope of the state for their resistance against the modern society trends. So, they where forced to change or disappeare but some have chosen to still fight and self-organize without relations with states and companies that hide their financial interests behind the mask of green development, energies and common goods." The rumour of the neighborhood is saying that one of these communities is hiding in Filopappou hill and times to times they are appearing... We have also heard that they are protecting a magic tree. A tree which grows only when the symbiose with all the forms of life is fulfilled by respect and careness. If we get back to understand all the natural elements we have a chance to meet the community of the magic tree.Let's discover them"

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/70783/