Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 στις 21.00

Live οικονομικής ενίσχυσης

KRAV BOCA, FRANCE PUNK-RAP, InstruMentals KOMOTINI Surf n roll, TRAP THE VAN ALEX/POLI stoner-HARD CORE

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Σεπτέμβριος 21h