Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 στις 19.00

Απολογιστική συνέλευση

απολογιστική συνέλευση μετά την αποφυλάκιση του συντρόφου!

κτήριο Γκίνη στις 19:00

Συνέλευση αλληλεγγύης στον Παναγιώτη Ζ.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/70867/