Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Συνέχεια κατασκευών με φυσικά υλικά

16-17/09 κ' 23-24/09

πηγή : https://rosanera.squat.gr/2017/09/14/16-1709-...