τι; : φεστιβάλ θεματική : νέες τεχνολογίες από : game over ατελές

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 στις 18.00

Φεστιβάλ Game Over 2017

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Περισσότερα σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Σεπτέμβριος 19h