Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11.00

Συλλαλητήριο

11 π.μ. Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού

Συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη χαλκού-χρυσού

2017-09-17

πηγή : https://soshalkidiki.wordpress.com/2017/09/16…