Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 στις 18.00

Αντιφασιστική συγκέντρωση