Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 στις 21.00

Προβολή ταινίας: The Discreet Charm of the Bourgeoisie