τι; : συναυλία θεματική : ψυχαγωγία, μουσική από : ατελές

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 στις 21.30

Punkhurst Mutants Show IV

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Aυτοοργανωμένη συναυλία με αντιφασιστικές, φεμινιστικές, κουήρ, ντόπιες μπάντες καθώς και μπάντες από το εξωτερικό.

σύντομα αφίσα

πηγή : http://www.punkhurst.xyz/
πηγή : email που λάβαμε στις 25 Σεπτέμβριος 00h