Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 στις 19.00

Συζήτηση: Ο Ερρίκο Μαλατέστα και το σημερινό κίνημα

3 χρόνια Κατάληψη Ανάληψης-πρόγραμμα εκδηλώσεων

post image

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1578334/