Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 στις 20.00

Πολιτικό καφενέιο: Αστικές επιδράσεις στον αναρχισμό

Πρόγραμμα Οκτώβρη

πηγή : http://ntougrou.squat.gr/2017/10/04/oktovris2...