Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 στις 17.00

Δράση Ομάδας Υγείας της Αυτοοργανωμένης Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης

Δράσεις - Βικτώρια - Άγιος Παντελεήμονας

Η Ομάδα Υγείας, έχοντας επανέλθει σε πλήρη δράση μέσα στον Σεπτέμβριο, παρεμβαίνει για ψυχολογική και ιατρική στήριξη όποιου έχει ανάγκη το 1ο και το 3ο Σάββατο κάθε μήνα στην Πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα και το 2ο και το 4ο στην Πλατεία Βικτωρίας στις 17.00. Σημασία για εμάς έχει η ανάδειξη της πολιτικής διάστασης του προσφυγικού ζητήματος, και όχι η παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στο πλαίσιο κάποιας ανθρωπιστικής δράσης, η οποία σε βάθος χρόνου αποβαίνει σε βάρος των προσφύγων. Για τον λόγο αυτό, δε συνεργαζόμαστε με θεσμούς οι οποίοι προκαλούν με τις πολιτικές τους την ανθρώπινη δυστυχία με σκοπό το κέρδος, όπως είναι τα κράτη, οι κυβερνήσεις τους και υπερεθνικοί οργανισμοί, αλλά και με θεσμούς, όπως οι ΜΚΟ. Καλούμε τον αλληλέγγυο κόσμο να συμμετέχει στη δράση μας και να ενταχθεί στην Ομάδα Υγείας, είτε πρόκειται για υγειονομικούς (γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς) είτε όχι. Επίσης, όποιος/α επιθυμεί να συνεισφέρει με φάρμακα και ιατρικά υλικά, μπορεί να μας βρει κατά τη διάρκεια της δράσης μας στις Πλατείες ή μέσω e-mail: oypeexdionareoexs@espiv.exnet . Για τις πολιτικές θέσεις της Ομάδας μπορείτε να επισκεφθείτε το blog: https://oypedionareos.espivblogs.net/


Οι διαπιστωμένες μέχρι στιγμή ανάγκες της Ομάδας Υγείας είναι οι εξής:


Omeprazole tb 20mg

Norgesic tb (450+35)(paracetamole& orphenadrine)

Azithromycin tb 500mg

Aerolin inh

Flixotide 250mcg

Dexa-rhina spray

Daktarin cream (miconazole)

Dactodor cream (miconazole & hydrocortisone)

Fucidincream(fucidic acid)

Fucicortcream (fusidic acid& betamethasone)

γάζες fucidin

ταινίες ζαχάρου

ουροσυλλέκτες

Ομάδα Υγείας της Αυτοοργανωμένης Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης του Πεδίου του Άρεως

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1578531/