τι; : συνέλευση θεματική : εργασία

Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 στις 18.00

Συνάντηση - συζήτηση για τη δημιουργία ενός Σωματείου Ανέργων

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...