Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 στις 17.00

Άνοιγμα Λαϊκής Βιβλιοθήκης

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Οκτώβριος 10h