Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 στις 18.00

Κατασταλτικές μεθοδεύσεις απέναντι στην κατάληψη Τερμίτα...

ενημέρωση: Οι κατασταλτικές μεθοδεύσεις απέναντι στην κατάληψη Τερμίτα και η στρατηγική υπεράσπισης της κοινότητας αγώνα

πηγή : https://terraincognita.squat.gr/2017/10/09/%c...