Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 στις 19.30

Προβολή της ταινίας το Ξυπόλυτο Τάγμα

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Οκτώβριος 12h