Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 στις 17.00

Εκδήλωση ενάντια στο mall

πηγή : http://epitropi3den.blogspot.com/2017/10/mall...