Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 στις 22.00

Bar οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα συντρόφων

Την Τρίτη στις 17/10, τα έσοδα του bar θα διατεθούν για την κάλυψη δικαστικών εξόδων συντρόφων που διώκονται για τη συμμετοχή τους σε αντιφασιστική συγκέντρωση