Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 στις 19.30

Δεύτερο σεμινάριο ιστορίας: Ανάλυση, απόψεις και κρίσεις για τη Γαλλική Επανάσταση

πηγή : https://www.facebook.com/freesocialcenterfave…