Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στις 14.30

Κοινωνική-λαϊκή κουζίνα

Αντιφασιστικά Σάββατα-Πρόγραμμα Κοινωνικής-Λαϊκής Κουζίνας στον Άγ. Παντελεήμονα

πηγή : http://distomo.espivblogs.net/αντιφασιστικά-σ