Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 στις 19.00

Ανοιχτη συνέλευση : Χειρονομια- Αντιεξουσιαστικη Κινηση

Η Αντιεξουσιαστική Κίνηση δημιουργήθηκε το 2002 με κεντρικό στόχο να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις ενάντια στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2003 στη Θεσσαλονίκη.

Κανέναν δε συγκινεί πια καμιά μεγάλη υπόσχεση, καμιά σημαία, κανένα λάβαρο, ούτε κόμμα, ούτε οργάνωση, ούτε συνδικάτο, ούτε σωματείο που αναζητά ακόμη τη δικαίωση στο παρελθόν του και με τρικλοποδιές και πονηριά την επιβεβαίωση στο παρόν και στο μέλλον. Όποιος θέλει να μπει στο παιχνίδι του αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση θα πρέπει να αποβάλλει κριτικά κι ίσως επώδυνα όλα τα σημάδια του παρελθόντος που κρέμονται σαν αντίκες πάνω απ' το κεφάλι του. Η συγκρότηση του μετώπου αντίστασης και ρήξης με το καθεστώς δε μπορεί να μεταφραστεί σε παντοπωλείο ή σουπερμάρκετ παλαιών ιδεών, σχημάτων και οργανώσεων

Το κύριο ζητούμενο είναι ο λόγος και η πρακτική μας να βρουν πολύ ευρύτερη απήχηση στην κοινωνία. Θεωρούμε ότι η αποφυγή των εύκολων ιδεολογικών λύσεων, στη βάση των οποίων διαμορφώνονται έτοιμες συνταγές και παγιωμένες ταυτότητες, αποτελεί χαρακτηριστικό της ίδιας της αντιεξουσιαστικής λογικής και πράξης. Δε χρειάζονται αμοιβαίες υποχωρήσεις για να παραμείνουμε αυτό που ήμασταν. Τουναντίον, χρειάζεται κριτική ρήξη με το παρελθόν, σύνθεση και άνοιγμα για να είμαστε αυτό που μπορούμε να γίνουμε.

Μια δομή που θέτει ως προϋπόθεση συμμετοχής κάποιους όρους-αρχές που την καθιστούν κίνηση και όχι παράταξη ή ομάδα. Οι αρχές αυτές είναι :

- Ο αντιεξουσιαστικός χαρακτήρας του πλαισίου της.
- Η άμεση δημοκρατία στον τρόπο λήψης αποφάσεων.
- Η μη κατάληψη της εξουσίας.

Η αντιεξουσιαστική μπορεί να δεχθεί πολλές οργανωτικές μορφές χωρίς να δεσμεύεται από καμιά, αρκεί να είναι αποδεχτοί οι 3 βασικοί όροι-αρχές.

Οι συνελεύσεις της Α.Κ. πρέπει να είναι ανοιχτές και να ανακοινώνονται.

Κάθε πόλη, κάθε κίνηση, κάθε ομάδα ή άτομα κρατούν την αυτονομία τους και όχι την αυτονόμησή τους έναντι των υπολοίπων δημιουργώντας πεδία ανταγωνισμών. Η Α.Κ. οφείλει να αποτελεί πλαίσιο οργανωτικής σύγκλισης έστω κι αν σε επιμέρους ζητήματα υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ερμηνείας των κοινωνικών προβλημάτων.

English:

The Antiauthoritarian Movement was created in 2002 with central objective to participate in the mobilisations adversely in the Summit of European Union during June 2003 in the city of Thessaloniki.

An organizational structure that places as condition of attendance minimum values and scopes that retain the character of the group as a movement and not transform it either as a political party or teams.

These minimum core values are:
- The antiauthoritarian character of its scope and frame.
- The direct democracy in the way of decision-making.
- The denial of occupation of any form of power.

Therefore the antiauthoritarian movement is not a federation but rather an open form organization that can accept a lot of organizational forms without to be committed by no one, as long as are accepted the 3 minimum core values.

The assemblies of the Antiauthoritarian movement are open to the public and announced.

Each city, assembly or individual keep their autonomy as long as it's not competing against the rest. The Antiauthoritarian movement aim's to be an organizational frame for convergence even if in individual questions exists different approach of interpretation of social problems. The central agreement will result from the general meeting of all the participants of every assembly that will take place twice or more per year according its needs.