Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 στις 11.00

Έναρξη αυτοοργανωμένων μαθήματων

Έναρξη αυτοοργανωμένων μαθημάτων με συλλόγικο διάβασμα και συζήτηση πάνω στο βιβλίο του Π. Δράκου

" Ενάντια στο Κράτος, το ανοιχτό πέρασμα στην κοινωνική απελευθέρωση μια συμβολή στην πολιτική θεωρία του κοινωνικού αναρχισμού"

Πρώτη συνάντηση το Σάββατο 11/11 στις 11:00 πμ στον χώρο της κατάληψης.

πηγή : https://katalipsielaia.squat.gr/2017/11/08/%c...