Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 στις 20.00

Προβολή ταινίας: Οι μέρες της αφθονίας σας είναι μετρημένες

Πρόγραμμα Νοεμβρίου

πηγή : https://palionekrotomeio.espivblogs.net/2017/…