Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 στις 17.00

Αυτοπαρουσίαση δομής βιβλιοθήκης Αντιδραστηρίου & πολιτικό καφενείο