Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 στις 19.30

2017 Έτος Καστοριάδη - 20 χρόνια μετά...

..."Θέλουμε την αυτονομία για την ίδια την αυτονομία, θέλουμε την ελευθερία διότι θέλουμε την ελευθερία, αλλά την θέλουμε επίσης για να είμαστε ελεύθεροι να ποιούμε και να πράττουμε, και να ποιούμε και να πράττουμε συγκεκριμένα πράγματα"

"1922-1997. Είκοσι χρόνια μετά: Έτος Καστοριάδη. Το πρόταγμα της αυτονομίας"
Βαβυλωνία-Αντιεξουσιαστική Κίνηση
Ομιλητές: Αλέξανδρος Σχισμένος (Βαβυλωνία) , Γρηγόρης Τσιλιμαντός (Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης), Νίκος Χριστόπουλος

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Νοέμβριος 21h