Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στις 20.00

Παρουσίαση–συζήτηση: Μία ιστορία που συνεχίζεται

Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 20:00 στην Κατάληψη στο Μπίνειο Παρουσίαση - Συζήτηση με την Ομάδα Tabboush της εικονογραφημένης έκδοσης «Μία ιστορία που συνεχίζεται» Πληροφορίες για την έκδοση: https://ongoingstory.espivblogs.net/el/ Saturday 18 November at 20:00 in the Mpineio Squat Presentation - Discussion with the Tabboush Collective of the illustrated publication "An ongoing story" Information on the publication: […]

Σάββατο 18 Νοεμβρίου

στις 20:00

στην Κατάληψη στο Μπίνειο

Παρουσίαση - Συζήτηση

με την Ομάδα Tabboush

της εικονογραφημένης έκδοσης

«Μία ιστορία που συνεχίζεται»

Πληροφορίες για την έκδοση: https://ongoingstory.espivblogs.net/el/

Saturday 18 November

at 20:00

in the Mpineio Squat

Presentation - Discussion

with the Tabboush Collective

of the illustrated publication

"An ongoing story"

Information on the publication: https://ongoingstory.espivblogs.net/el/

πηγή : http://mpineio.vrahokipos.net/events/2017/11/...