τι; : πορεία θεματική : Πολυτεχνείο

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 στις 18.00

Πορεία

Κάλεσμα για πορεία 17Ν

Παρασκευή 17 Νοέμβρη στις 18:00 στον Θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1579921/