Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 στις 19.00

Άνοιγμα λαϊκής βιβλιοθήκης/καφενείο

επικοινωνία : http://laikhvivliot.blogspot.gr
πηγή : email που λάβαμε στις 13 Νοέμβριος 14h