Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στις 20.00

Συζήτηση–ενημέρωση για την προσφυγή συντρόφου ενάντια στο πρόστιμο ανυποταξίας