Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 στις 19.00

Τηλεφωνική επικοινωνία & απολογισμός του ''νέου αναρχικού αντάρτικου πόλης''

Στις 14/11, στο κτήριο Γκίνη, στις 19:00, θα έχουμε επικοινωνία με το φυλακισμένο αναρχικό, μέλος της Συνωμοσίας πυρήνων της φωτιας, Παναγιώτη Αργυρού. Ο σύντροφος θα μιλήσει για το βιβλίο ''Νέο αναρχικό αντάρτικο πόλης'' που εκδόθηκε το 2012 . Πως το αντιλαμβάνεται σήμερα και ποια κριτική ασκεί μεσά από την γνώση που έφεραν οι αγώνες και η κινηματική εξέλιξη 5 χρόνια μετά.

Αναμένουμε παρέμβαση και από άλλα μέλη της ΣΠΦ

φεστιβάλ Εξέγερσης

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1579950/