Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 στις 20.30

Προβολή ταινίας

Πέμπτη 30/11 προβολή ταινίας στις 20:30 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/71949/