Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στις 18.00

Αυτοοργανωμένα μαθήματα Ποντιακών χορών

Πρώτη συνάντηση για την παρουσίαση του μαθήματος

πηγή : https://katalipsielaia.squat.gr/2017/11/25/%c...