Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 στις 21.00

2 μέρες ενάντια στην καταστολή στο ΑΠΘ: Μπαρ

από το Συντονιστικό Δράσεων για ένα Ελεύθερο Πανεπιστήμιο