Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 στις 21.00

Μια παρουσίαση + μια παρουσία, Βαρυτικά κύματα