Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 στις 19.30

Εκδήλωση – Συζήτηση: για έναν νέο κοινωνικό και οικολογικό αλφαβητισμό

Ο αλφαβητισμός σε ένα πολύ απλό επίπεδο μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και ως ένας τρόπος σκέψης και ύπαρξης στον κόσμο, που πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν. Όταν αποκτηθεί, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε με τον κόσμο, αλλάζει ριζικά και το βασικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων μάς δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε επιπρόσθετα επίπεδα γνώσεων με αυτή τη βάση. Ο αλφαβητισμός, ωστόσο, δεν είναι μια αφηρημένη και καθολική έννοια. Αποτελείται από ειδικές γνώσεις για έναν συγκεκριμένο κόσμο. Όσοι από εμάς ενδιαφέρονται για την κοινωνική απελευθέρωση πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορούμε να είμαστε εγγράμματοι για τον κόσμο όπως είναι, αλλά πιθανότατα είμαστε λειτουργικά αναλφάβητοι για τον κόσμο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Σε αυτή την παρουσίαση θα διερευνήσουμε την ιδέα και την πρακτική ενός προεικονιστικού(!) κοινωνικού και οικολογικού αλφαβητισμού μέσα από την ανάπτυξη ενός θεμελιώδους πλαισίου για ένα τέτοιου είδους αλφαβητισμό. Το παραπάνω πλαίσιο μπορεί να γίνει αναφορά και έμπνευση προς την ανάπτυξη μιας οικολογικής και ελεύθερης κοινωνίας.

παρουσίαση: Παύλος Σταυρόπουλος

Σάββατο 9 Δεκέμβρη 2017 - 7:30μμ

Αιγάλεω - Θηβών 353 (2ος όροφος), πλησίον σταθμού μετρό Αιγάλεω

https://www.facebook.com/eutopiclibrary

πηγή : http://eutopiclibrary.espivblogs.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 2 Δεκέμβριος 15h