Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 στις 19.00

Συζήτηση-Εκδήλωση "Μια ελευθεριακή κριτική στην οκτωβριανή επανάσαση"

πηγή : email που λάβαμε στις 2 Δεκέμβριος 16h