Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 στις 20.00

Εκδήλωση: Το Ρεύμα του Μυθικισμού. Στρώνοντας το χαλί της εκκοσμίκευσης

ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ
Το Ρεύμα του Μυθικισμού. Στρώνοντας το χαλί της εκκοσμίκευσης
Τρίτη 19 Δεκέμβρη 2017 / 20:00 : Το Ρεύμα του Μυθικισμού. Στρώνοντας το χαλί της εκκοσμίκευσης
Ομιλητής Μηνάς Παπαγεωργίου, Συγγραφέας

πηγή : https://www.facebook.com/events/2891620082622...
πηγή : email που λάβαμε στις 4 Δεκέμβριος 11h