Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 στις 19.00

Εκδήλωση-συζήτηση: Τι συμβαίνει στην Τουρκία

"Τι συμβαίνει στην Τουρκία. Πριν και κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης."

Θα μιλήσουν σύντροφοι από την Τουρκία

Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης

"What is happenning in Turkey: before and throughout the State of Emergency"

Comrades from Turkey will intervine

Antiauthoritarian Movement of Thessaloniki

επικοινωνία : https://akthess.blogspot.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 4 Δεκέμβριος 19h